Previous Page [Home | Scientific names | Indexes] Next Page

Scientific Names: Page 531 of 535


Xanthobrychis tournefortii (Willd.)Galushko {Synonym}
Xanthobrychis vassilczenkoi (Grossh.)Galushko {Synonym}
Xanthocercis madagascariensis Baill.
Xanthocercis zambesiaca (Baker)Dumaz-le-Grand
Xerocarpus hirsuta Guill. & Perr. {Synonym}
Xerocarpus hirsutus Guill. & Perr. {Synonym}
Xerocassia armata (S.Watson)Britton & Rose {Synonym}
Xerocladia pampeana Speg. {Synonym}
Xerocladia viridiramis (Burch.)Taub.
Xeroderris stuhlmannii (Taub.)Mendonca & Sousa
Xiphocarpus candidus Endl. {Synonym}
Xiphocarpus martinicensis C.Presl {Synonym}
Xipotheca canescens (Thunb.)A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
Xipotheca elliptica (DC.)A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
Xipotheca fruticosa (L.)A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
Xipotheca guthriei (L.Bolus)A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
Xipotheca lanceolata (E.Mey.)Eckl. & Zeyh.
Xipotheca polycarpa Eckl. & Zeyh. {Synonym}
Xipotheca rotundifolia Eckl. & Zeyh. {Synonym}
Xipotheca tecta (Thunb.)A.L.Schutte & B.-E.van Wyk
Xylia africana Harms
Xylia africana sensu Torre {Misapplied Name}
Xylia dinklagei (Taub.)Roberty {Synonym}
Xylia dolabriformis Benth. {Synonym}
Xylia dolabriformis sensu auct., non Benth. {Misapplied Name}
Xylia evansii Hutch.
Xylia fraterna (Vatke)Drake
Xylia ghesquierei Robyns
Xylia hildebrandtii Baill. {Synonym}
Xylia hoffmannii (Vatke)Drake
Xylia kerrii Craib & Hutch. {Synonym}
Xylia longipes Baill. {Synonym}
Xylia mendoncae Torre
Xylia perrieri Drake {Synonym}
Xylia schliebenii Harms
Xylia torreana Brenan
Xylia xylocarpa (Roxb.)Taub.
Xylia xylocarpa (Roxb.)Taub. var. xylocarpa
Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & Hutch.)I.C.Nielsen
Xylophacos amphioxys (A.Gray)Rydb. {Synonym}
Xylophacos aragalloides Rydb. {Synonym}
Xylophacos argentinus Rydb. {Synonym}
Xylophacos argophyllus (Torr. & A.Gray)Rydb. {Synonym}
Xylophacos blyae Rydb. {Synonym}
Xylophacos brachylobus (A.Gray)Rydb. {Synonym}
Xylophacos candelarius (E.Sheld.)Rydb. {Synonym}
Xylophacos casei (A.Gray)Rydb. {Synonym}
Xylophacos chloridae (M.E.Jones)Rydb. {Synonym}
Xylophacos cibarius (E.Sheld.)Rydb. {Synonym}
Xylophacos coccineus (Parry)A.Heller {Synonym}
Xylophacos consectus (E.Sheld.)Rydb. {Synonym}
Xylophacos cuspidocarpus (E.Sheld.)Rydb. {Synonym}
Xylophacos cyaneus (A.Gray)Rydb. {Synonym}
Xylophacos cymboides (M.E.Jones)Rydb. {Synonym}
Xylophacos eurekensis (M.E.Jones)Rydb. {Synonym}
Xylophacos funereus (M.E.Jones)Rydb. {Synonym}
Xylophacos glareosus (Hook.)Rydb. {Synonym}
Xylophacos incurvus Rydb. {Synonym}
Xylophacos inflexus (G.Don)Rydb. {Synonym}
Xylophacos iodopetalus Rydb. {Synonym}
Xylophacos lagopinus Rydb. {Synonym}
Xylophacos lectulus (S.Watson)Rydb. {Synonym}
Xylophacos lenophyllus Rydb. {Synonym}
Xylophacos leucolobus (M.E.Jones)Rydb. {Synonym}
Xylophacos marianus Rydb. {Synonym}
Xylophacos medius Rydb. {Synonym}
Xylophacos melanocalyx Rydb. {Synonym}
Xylophacos missouriensis (Nutt.)Small {Synonym}
Xylophacos musiniensis (M.E.Jones)Rydb. {Synonym}
Xylophacos newberryi (A.Gray)Rydb. {Synonym}
Xylophacos nudisiliquus Rydb. {Synonym}
Xylophacos parryi (A.Gray)Rydb. {Synonym}
Xylophacos pephragmenus (M.E.Jones)Rydb. {Synonym}
Xylophacos puniceus (Osterh.)Rydb. {Synonym}
Xylophacos purshii (Hook.)Rydb. {Synonym}
Xylophacos pygmaeus (Torr. & A.Gray)Rydb. {Synonym}
Xylophacos remulcus (M.E.Jones)Rydb. {Synonym}
Xylophacos shortianus (Torr. & A.Gray)Rydb. {Synonym}
Xylophacos stipularis Rydb. {Synonym}
Xylophacos subvillosus Rydb. {Synonym}
Xylophacos tephrodes (A.Gray)Rydb. {Synonym}
Xylophacos tidestromii Rydb. {Synonym}
Xylophacos uintensis (M.E.Jones)Rydb. {Synonym}
Xylophacos utahensis (Torr.)Rydb. {Synonym}
Xylophacos ventosus Rydb. {Synonym}
Xylophacos vespertinus (E.Sheld.)Rydb. {Synonym}
Xylophacos webberi (A.Gray)Rydb. {Synonym}
Xylophacos zionis (M.E.Jones)Rydb. {Synonym}
Xylothermia montana (Torr. & A.Gray)Greene {Synonym}
Xylothermia montana ssp. tomentosa Abrams {Synonym}
Xyphanthus hederifolius Raf. {Synonym}
Yucaratonia brenningii (Harms)Burkart {Synonym}
Zanthyrsis paniculata Raf. {Synonym}
Zapoteca aculeata (Benth.)H.M.Hern.
Zapoteca alinae H.M.Hern.
Zapoteca amazonica (Benth.)H.M.Hern.
Zapoteca andina H.M.Hern.
Zapoteca caracasana (Jacq.)H.M.Hern.
Zapoteca caracasana (Jacq.)H.M.Hern. ssp. caracasana
Zapoteca caracasana ssp. weberbaueri (Harms)H.M.Hern.
Previous Page [Home | Scientific names | Indexes] Next Page
Version 10.38 20 July 2010
© ILDIS 2006-2012
Web last revised:  28/08/2012,  13:20:50    Aweb for Alice overview