[Home | Genus | Latin names]

Cytisus ruthenicus Wol.

Email comments
HIGHER TAXON: Genisteae

GENUS: Cytisus L.

Cytisus ruthenicus Wol. [Preferred name]
    Chamaecytisus caucasicus (Grossh.)Holub {Synonym}
    Chamaecytisus lindemannii (V.I.Krecz.)Klask. {Synonym}
    Chamaecytisus ruthenicus (Wol.)Klask. {Synonym}
    Cytisus caucasicus Grossh. {Synonym}
    Cytisus communis Lindm. {Synonym}
    Cytisus lindemannii V.I.Krecz. {Synonym}
    Cytisus ratisbonensis ssp. ruthenicus (Fisch. ex Wolosz.)Ziel. {Synonym}
    Cytisus syreiszczikowii V.I.Krecz. {Synonym}

  
VERNACULAR NAME:
  Drob Rusesk [4177]; Rakitnik Lindemana [4322]; Rakitnik Russki [4322]; Rokitnik Ruskyi [4694]; Zanounik [4282]; Zanovitz [4282]; Zyanovetz Ruski [4282]

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION:
  Asia
Azerbaijan (N) Azerbaijan* [2185, 4169]; Gruzia (N) Abkhazia [4296, 4297]; Gruzia* [2185]; Kazakhstan (N) Aktyubinsk [3550, 4655]; Kustanai [3550]; Uralsk [3550]; Russia in Asia (N) Chelyabinsk [4079, 4289, 4549]; Kabardino-Balkaria [2185]; Karacheyevo-Cherkessia [4172]; Krasnodar [2185]; Kurgan [4289, 4404, 4406, 4474, 4475]; Stavropol [2185]; Sverdlovsk [4079, 4289]; Tyumen [4476]
  Europe
Belarus (N) Brest [4079, 4157, 4579]; Gomel [4157, 4579]; Grodno [4579]; Minsk [4570, 4579]; Vitebsk [4579]; Moldova (N) [4177, 4418]; Poland (N) [754]; Russia in Europe (N) Bashkiria [4079, 4289, 4461]; Belgorod [4079, 4201, 4298, 4663]; Bryansk [4079, 4105]; Chuvashia [4079]; Gorki [4356]; Ivanovo [4219]; Kalinin [4373]; Kaluga [4079, 4364]; Kirov [4034, 4647]; Komi-Permyak [4429]; Kostroma [4436]; Kuibyshev [4079, 4461, 4564]; Kursk [4079, 4483]; Leningrad [4302, 4388]; Lipetsk [4035, 4219]; Mordovia [4079, 4364, 4593]; Moscow [4079]; Orel [4079, 4503]; Orenburg [4079, 4289, 4461]; Penza [4079, 4600]; Perm [4289]; Rostov-Don [4663, 4724]; Ryazan [4079, 4272]; Saratov [4072]; Smolensk [4033]; Tambov [4079, 4650]; Tataria [4437, 4461]; Tula [4364]; Udmurtia [4064]; Ulyanovsk [4509]; Vladimir [4079]; Volgograd [4079, 4558, 4559, 4561, 4562, 4663]; Vologda [4425]; Voronezh [4201, 4663]; Yaroslavl [4436]; Ukraine (N) Cherkassy [4144]; Chernigov [4144]; Chernovtsy [4144, 4253]; Dnepropetrovsk [4110, 4144, 4694]; Donetsk [4109, 4144, 4694]; Ivano-Frankovsk [4254, 4255]; Kharkov [4694]; Kherson [4144]; Khmelnitski [4254, 4694]; Kiev [4144]; Kirovograd [4144, 4663]; Krym [4079, 4663, 4694]; Lvov [4079, 4255, 4256]; Nikolaev [4144, 4694]; Odessa [4144]; Poltava [4051]; Rovno [4254, 4255]; Sumy [4079, 4144]; Ternopol [4255, 4256, 4694]; Vinnitsa [4144, 4694]; Volynia [4254]; Voroshilovgrad [4079, 4109, 4144, 4694]; Zakarpatskaya [4079, 4694]; Zaporozhye [4144]; Zhitomir [4079, 4694]

LITERATURE POINTERS:
  Description [754, 4322, 4694] ; Distribution Map [2185, 3569] ; Illustration [2185, 4157, 4177, 4182, 4296, 4694]

DESCRIPTORS:
  Climbing: Not climbing [4322] ; Habit: Herb [4322], Shrub [4322] ; Lifespan: Perennial [4322] ; Scrutinised globally by taxonomic co-ordinator: 1991/1993 Cristofolini G & Feoli L ; Source(s): 1988 (Europe) ESFEDS, 1993 Bisby FA, 2005 (CIS) Roskov Yu, SytinA, YakovlevG (SJ2005)

  
USES:
  Environmental [4694]; Forage [4694]; Medicine [4694]; Toxins [4694]

  
NOTES:
  Ch. ruthenicus) is recognized [4663]
  In "Flora Kavkaza" Cytisus caucasicus is regarded as a good species [2185]

  
BIBLIOGRAPHY:

754.

  Heywood, V.H. & Ball, P.W., 1968
    Leguminosae.In:Flora Europaea Vol.2.ed.Tutin,T.G.et al.

2015.

  Komarov, V.L., 1945
    Flora of the U.S.S.R. Vol XI (Engl. Translation 1972)

2185.

  Grossheim, A.A., 1952
    Flora Kavkaza, Vol.5. Moscow,Leningrad. (Rus)

3550.

  Goloskokov, V.P., 1961
    In: Flora Kazakhstana Vol. 5. Alma-Ata. (Rus)

3569.

  Kurbatski, V.I., 1994
    In: Flora Sibiriae, Vol. 9. Fabaceae. Novosibirsk. (Rus)

4033.

  Alekseev, Ya.Ya., 1961
    Opredelitel rasteni Smolenskoi i smezhnykh s nei oblastei.

4034.

  Alexandrov, F.A. & al., 1975
    Opredelitel rasteni Kirovskoi oblasti, Vol.2. Kirov. (Rus)

4035.

  Alexandrova K.I. & al., 1996
    Flora of Lipetsk Province. Moscow.

4051.

  Bairak, E.N., 1993
    Special listing and checking of Leguminosae of Poltava Prov.

4064.

  Baranova, O.G., 1993
    Special listing and checking of Leguminosae of Udmurtia.

4072.

  Berezutsky, M.A., 1994
    Information from SARAT Herbarium (Saratov, Russia).

4079.

  Bochkin, V.D., 1994
    Information from MHA Herbarium (Moscow, Russia).

4109.

  Burda, R.I., 1994
    Information from KW Herbarium (Kiev, Ukraine).

4110.

  Burda, R.I., 1994
    Special checking of Leguminosae of South-Eastern Ukraine.

4144.

  Dobroczajeva, D.N. & al., 1987
    Opredelitel Vysshih Rastenyi Ukrainy. Kiev. (Rus)

4157.

  Fedchenko, B.A., 1950
    Leguminosae. In:Flora BSSR, Vol.3. Minsk. (Rus)

4172.

  Galushko, A.I., 1980
    Flora Severnogo Kavkaza, Vol.2. Rostov-Don. (Rus)

4177.

  Geideman, T.S., 1986
    Opredelitel vysshikh rasteni Moldavskoi SSR, 3rd ed.

4182.

  Goloskokov, V.P., Ed., 1962
    Illustrirovannyi opredelitel ... bobovykh Kazakhstana.

4201.

  Grigorjevskaya, A.Ja., 1994
    Information from VOR Herbarium (Voronezh, Russia).

4219.

  Gubanov, I., Novikov, Tikhomiro, 1981
    Opredelitel vyshikh rasteni srednei polosy evropeiskoi chast

4254.

  Kagalo, A.A., 1994
    Information from KW Herbarium (Kiev, Ukraine).

4255.

  Kagalo, A.A., 1994
    Information from LW Herbarium (Lvov, Ukraine).

4282.

  Kiselevski A.I., 1967
    Latino-russko-belorusski botanicheski slovar. Minsk.160 p.

4289.

  Knjasev, M.S. & Beljaev, A.Yu, 1994
    Special listing and checking of Leguminosae of Ural Area.

4296.

  Kolakovsky, A.A., 1985
    Flora Abkhazii [Flora of Abkhazia],2nd ed., Vol.3. Tbilisi.

4302.

  Konechnaya, G. & Krupkina, L., 1994
    Special checking of Leguminosae of Leningrad & Pskov Prov.

4322.

  Kreczetowicz, V.I., 1941
    In:Flora URSS, Vol.11. Mosqua, Leningrad. (Rus)

4356.

  Lukina, E.V., 1994
    Information from Herbarium of Nizhni Novgorod State Univ.

4364.

  Majorov, S.R., 1994
    Information from MW Herbarium (Moscow, Russia).

4373.

  Malysheva, V.G. & Notov, A.A., 1994
    Information from Herbarium of Tver State University.

4425.

  Orlova, N.I., 1994
    Information from LECB Herbarium (St.Petersburg, Russia).

4429.

  Ovesnov, S.A., 1994
    Information from PERM Herbarium (Perm, Russia).

4436.

  Papchenkov, V.G., 1994
    Information from Herbarium of Inland Waters Biology Inst.

4437.

  Papchenkov, V.G., 1994
    Information from KAZ Herbarium (Kazan, Russia).

4476.

  Polozhij A., Kurbatski, Vydrina, 1994
    Special listing and checking of Leguminosae of Siberia.

4509.

  Rakov, N.S., 1994
    Information from Herbarium of Ulyanovsk Pedagogical Inst.

4570.

  Sautkina, T.A. & Zubkevicz, G., 1994
    Information from Herbarium of Balarus State University

4579.

  Semerenko, L.V., 1994
    Information from MSK Herbarium (Minsk, Belorussia).

4663.

  Tzvelev, N.N., 1987
    In: Flora Partis Europaeae URSS, Vol.6. Leningrad. (Rus)

4694.

  Visyulina, O.D., 1954
    Leguminosae. In:Flora URSR, Vol.6. Kiev. (Ukr)

[Home | Genus | Latin names]
Version 10.38 20 July 2010
© ILDIS 2006-2013
Page last revised:  24/01/2013,  13:09:54    Aweb for Alice overview