[Home | Genus | Latin names]

Campylotropis macrocarpa var. macrocarpa (Bunge)Rehder

Email comments
HIGHER TAXON: Desmodieae

GENUS: Campylotropis Bunge

Campylotropis macrocarpa var. macrocarpa (Bunge)Rehder [Preferred name]

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION:
  Asia
China (N) [3419]; Anhui [3419]; Fujian [3419]; Gansu [3419]; Guangxi [3419]; Guizhou [3419]; Hebei [3419]; Henan [3419]; Hubei [3419]; Hunan [3419]; Jiangsu [3419]; Jiangxi [3419]; Shaanxi [3419]; Shandong [3419]; Shanxi [3419]; Sichuan [3419]; Xizang Zizhiqu [3419]; Yunnan [3419]; Zhejiang [3419]

LITERATURE POINTERS:
  Description [3419]

DESCRIPTORS:
  Source(s): 2004-01 (Fl.Sinicae) Novoselova MS extract

  
BIBLIOGRAPHY:

3419.

  Fu, P.Y., 1995
    Campylotropis. In:Fl.Reip.Pop.Sinicae, 41 (Leguminosae 3)

[Home | Genus | Latin names]
Version 10.38 20 July 2010
© ILDIS 2006-2013
Page last revised:  24/01/2013,  18:01:41    Aweb for Alice overview