[Home | Genus | Latin names]

Lotus ucrainicus Klokov

Email comments
HIGHER TAXON: Loteae

GENUS: Lotus L.

Lotus ucrainicus Klokov [Preferred name]

  
VERNACULAR NAME:
  Lyadvenetz Ukrainski [4391]

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION:
  Asia
Russia in Asia (I) Kurgan [4404, 4406, 4472]; Omsk [4475]; Sverdlovsk [4289]; Tyumen [4475]
  Europe
Moldova (N) [4391, 4418]; Russia in Europe (N) Bashkiria [4381]; Gorki [4356]; Kursk [4483]; Leningrad [4388]; Novgorod [4388]; Pskov [4388]; Ukraine (N) [4051, 4387, 4391, 4676, 4678]; Cherkassy [4387]; Chernigov [4387]; Chernovtsy [4387]; Dnepropetrovsk [4387]; Donetsk [4387]; Ivano-Frankovsk [4387]; Kharkov [4387]; Kherson [4387, 4676]; Khmelnitski [4387]; Kiev [4387]; Kirovograd [4387]; Krym [4391]; Lvov [4387]; Nikolaev [4387]; Odessa [4387, 4678]; Poltava [4051, 4387]; Rovno [4387]; Sumy [4387]; Ternopol [4387]; Vinnitsa [4387]; Volynia [4387]; Voroshilovgrad [4387]; Zakarpatskaya [4387]; Zaporozhye [4387]; Zhitomir [4387]

LITERATURE POINTERS:
  Description [4286]

DESCRIPTORS:
  Climbing: Not climbing [4286] ; Habit: Herb [4286] ; Lifespan: Perennial [4286] ; Source(s): 2005 (CIS) Roskov Yu, SytinA, YakovlevG (SJ2005)

  
BIBLIOGRAPHY:

4051.

  Bairak, E.N., 1993
    Special listing and checking of Leguminosae of Poltava Prov.

4286.

  Klokov, M.V., 1961
    Not.Syst.Herb.Hort.Bot.Petrop.21:233-242. Papilionaceae...

4289.

  Knjasev, M.S. & Beljaev, A.Yu, 1994
    Special listing and checking of Leguminosae of Ural Area.

4356.

  Lukina, E.V., 1994
    Information from Herbarium of Nizhni Novgorod State Univ.

4381.

  Mikhailova, T.P., 1989
    In:Opredelitel vysshikh rasteni Bashkirskoi ASSR, Vol.2.

4387.

  Miniaev, N.A. & Ulle, Z.G., 1977
    Nov.Syst.Pl.Vasc.(Leningrad),14:153-161. De speciebus...

4388.

  Minjaev, N.A., 1981
    In:Opredelitel vysshikh rasteni Severo-Zapada evropei...

4391.

  Minjaev, N.A. & Ulle, Z.G., 1987
    In: Flora Partis Europaeae URSS, Vol.6. Leningrad. (Rus)

4404.

  Naumenko, N.I., 1993
    Flora leso-stepnogo Zauralia v predelakh Kurganskoi oblasti

4475.

  Polozhij A., Kurbatski, Vydrina, 1994
    Information from TK Herbarium (Tomsk, Russia).

4483.

  Poluyanov, A.V., 1994
    Information from Herbarium of Kursk Pedagogical Institute.

[Home | Genus | Latin names]
Version 10.38 20 July 2010
© ILDIS 2006-2013
Page last revised:  24/01/2013,  19:39:49    Aweb for Alice overview